برگزاری اولین همایش آسیب های خانواده

توسط در اخبار 20 مهر 1398

دکتر منصور علی مهدی دبیر علمی اولین همایش آسیب های خانواده؛ آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین مسائلی مطرح میشود که امروزه نظر بسیاری از متخصصین سلامت روان و امور اجتماعی را به خود جلب کرده است . در این راستا شناخت علل آسیب های اجتماعی از جمله طلاق می تواند در کاهش آن […]

اولین همایش استانی آسیب های اجتماعی ۲۰ آبان ۹۷

توسط در اخبار 5 تیر 1398

    بررسی آسیب های اجتماعی بومی ویژه شهرستان از دیدگاه اجتماعی، روانشناختی و …. بررسی عوامل مهم در شکل گیری آسیب های اجتماعی با تاکید بر پژوهش های بومی معرفی نماد های اجتماعی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه راهبرد ها و راهکار های کاربردی در حوزه کاهش آسیب فراهم سازی فضایی مناسب […]

    سبد خرید